Ubezpieczenia turystyczne

Współczesne ubezpieczenia turystyczne związane są z licznymi ryzykami podczas wyjazdów i podróży, w tym zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a ich innowacyjność polega na znacznie szerszym zakresie ochrony. Planując dowolną podróż można taką usługę uznać za niezbędną i zainwestować, aby w określonych sytuacjach nie pokrywać z własnego bieżącego budżetu kosztów naprawy określonych szkód. O indywidualnie dobraną polisę warto zapytać doświadczonego brokera ubezpieczeniowego z Kruszwicy, Bożenę Sałaj.

Ubezpieczenia podróżne – podstawowe cechy

Jak sama nazwa wskazuje, produkty te gwarantują ochronę podczas wyjazdów, dłuższego lub krótszego podróżowania. Nierzadko taka polisa zawiera elementy charakterystyczne dla innych rodzajów polis, w tym komunikacyjnych, majątkowych i na życie. Stanowi realną pomoc, gdy jesteście Państwo narażeni na nieprzewidziane wydatki. Dotyczy to chociażby kosztów leczenia (KL), które może zostać podjęte wskutek wypadku na nartach.

Ubezpieczenie turystyczne jest przydatne także wówczas, gdy doszło do:

  • kradzieży, uszkodzenia bagażu podróżnego (m.in. w następstwie nieprawidłowego przechowywania), jego zniszczenia (na przykład w wyniku pożaru), jak również zgubienia, chociażby na lotnisku,
  • opóźnienia lotu, co może skutkować koniecznością poniesienia wydatków związanych z zakupem jedzenia i środków kosmetycznych oraz dodatkowym noclegiem,
  • wypadku drogowego, w którym pasażerowie odnieśli uszczerbek na zdrowiu – dzięki polisie z NNW można otrzymać pieniądze na rehabilitację,
  • awarii pojazdu czy przebicia opony w samochodzie – usługa Assistance pozwoli na bezpłatne uruchomienie pojazdu lub transport do najbliższego warsztatu.

Takie rozwiązanie jest wybierane również wtedy, gdy niezbędna staje się ochrona z zakresu odpowiedzialności cywilnej (OC), która gwarantuje pokrycie kosztów związanych ze szkodami wywołanymi u osób trzecich na ich zdrowiu i mieniu. W tym zakresie znajduje się OC w życiu prywatnym oraz OC związana z uprawianiem sportu. W ramach polisy można także objąć ochroną dom oraz mieszkanie, które są pozostawiane bez dodatkowej opieki na czas podróży.

ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie na wyjazd za granicę

Najważniejszym rodzajem ubezpieczeń podróżnych są te, które dotyczą wyjazdów zagranicznych. Tego typu instrumenty są wykupywane głównie po to, by pokryć koszty leczenia. Systemy finansowania i realizowania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych krajach różnią się od siebie. W niektórych wszystkie czy część takich świadczeń są bezpłatne – w przypadku podróżnych z Polski dotyczy to głównie państw należących do Unii Europejskiej. W innych krajach przyjezdni muszą pokrywać nawet całość opłat związanych z leczeniem.

By zabezpieczyć się na wypadek konieczności poniesienia tych kosztów, warto wykupić odpowiednią polisę. Jest to zasadne nie tylko podczas podróży do krajów spoza UE, ale również członków Wspólnoty. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do bezpłatnej opieki medycznej, nie obejmuje bowiem refundacji m.in. kosztów leczenia w placówkach prywatnych, leczenia współfinansowanego przez pacjenta w zakresie zakupu leków czy wizyty u specjalistów, a także transportu powrotnego do ojczyzny.

W dobie pandemii koronawirusa posiadanie ubezpieczenia na wyjazd za granicę staje się wręcz koniecznością. Pozwala ono uchronić się przed wieloma wydatkami związanymi z przebyciem COVID-19. Wydatki te obejmują nie tylko koszty leczenia, ale również zakwaterowania i wyżywienia na czas kwarantanny lub izolacji, wykonywania testów, organizacji pobytu dla bliskich oraz powrotu do kraju po wyzdrowieniu.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ubezpieczenia turystyczne są szeroką grupą produktów, zapewniających ochronę przed skutkami określonych zdarzeń i wypadków. Każda osoba powinna dobrać rozwiązanie do własnych potrzeb, ściśle dopasowane do indywidualnych wymagań, w tym aktualnego stanu zdrowia. Dotyczy to nie tylko zakresu polisy i dodatków do niej (OC w życiu prywatnym, NNW), ale również sumy gwarantowanej (minimalnie 20 tys. Euro).

Kompleksowe profesjonalne doradztwo przy wyborze adekwatnej opcji oferuje broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj. Zapraszamy do biura w Kruszwicy po szczegółowe informacje. Dbałość o komfort podróżowania to standard znany i ceniony przez naszych Klientów.

Menu