Ubezpieczenia na życie

Kompleksowa dbałość o jakość życia własnego i najbliższych jest od lat skutecznie wspomagana dzięki ubezpieczeniom. Może ona przejawiać się w przeciwdziałaniu i unikaniu różnego typu zagrożeń, a także zabezpieczaniu się przed ewentualnymi skutkami ich wystąpienia. Ważnym aspektem takiej ochrony jest zakup polisy na życie. W doborze optymalnego rozwiązania mieszkańcom Kruszwicy i okolic z powodzeniem pomaga broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj.

Warianty ubezpieczenia na życie

Na rynku dostępna jest szeroka oferta polis. W podstawowej opcji gwarantują one wypłatę środków pieniężnych w sytuacji śmierci właściciela polisy. Odbywa się to na rzecz uposażonych, zwanych również beneficjentami. Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny.

Polisa na życie, wbrew nazwie, obejmuje jednak wiele innych produktów. Uprawniają one do wypłaty świadczenia nie tylko w przypadku śmierci, ale również znalezienia się przez właściciela polisy w innej trudnej sytuacji. Mowa w szczególności o doznaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu, czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, inwalidztwie, hospitalizacji i rehabilitacji czy niektórych chorobach, jak zawał, udar.

W poszczególnych ofertach ubezpieczenie na życie umożliwia również oszczędzanie. Środki lokowane są w funduszach inwestycyjnych, zapewniając dodatkowy kapitał w przypadku śmierci czy choroby. Dostępna jest także opcja dodatkowego zabezpieczenia na wypadek, gdy właściciel polisy, ze względu na swoją trudną sytuację życiową, nie jest w stanie spłacać rat kredytowych czy pożyczkowych.

Ubezpieczenia na życie stanowią nieodzowny element poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Wpływają na poczucie komfortu psychicznego, gdyż gwarantują, że w wyniku śmierci czy ciężkiej choroby lub inwalidztwa właściciela polisy, jego bliscy otrzymają adekwatne wsparcie finansowe, które przy odpowiednio dobranym wcześniej wariancie umożliwi im nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb, ale również spłatę zobowiązań finansowych, dalszą edukację dzieci.

ubezpieczenia na życie

Istotne elementy ubezpieczeń na życie

Podczas wyboru odpowiedniego wariantu należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Dotyczą one:

  • celu – ważne jest dokładne zweryfikowanie tego, czy zabezpieczenie ma dotyczyć jedynie śmierci, czy również innych okoliczności, w tym na przykład długotrwałej choroby (kwestia ta ma zasadnicze znaczenie, jeśli właściciel polisy jest jedynym żywicielem rodziny),

  • wyłączenia odpowiedzialności – zazwyczaj dotyczą one śmierci w wyniku konfliktu zbrojnego czy samobójstwa lub choroby wywołanej nadużywaniem alkoholu,

  • karencji – wynosi zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy po podpisaniu umowy i dotyczy okresu, po którym świadczenie może zostać wypłacone,

  • sumy ubezpieczenia – musi ona być dostosowana do potrzeb rodziny, więc przy wyznaczaniu jej wysokości należy uwzględnić między innymi to, czy właściciel polisy jest jedynym żywicielem rodziny oraz jaka jest wysokość jego zarobków,

  • odmowy wypłaty świadczenia w sytuacji zatajenia choroby przez ubezpieczonego przed podpisaniem umowy – dlatego niektóre towarzystwa wymagają przeprowadzenia badań lekarskich.

Ważny parametr to także czas, na jaki wykupuje się polisę. Może ona mieć charakter terminowy (zwykle 10, 15 lub 20 lat) oraz bezterminowy (składki opłaca się do momentu śmierci).

Dzięki fachowemu doradztwu można dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb. Stanowi to gwarancję otrzymania takiego rozwiązania, które w pełni odpowiada na potrzeby Klienta i jednocześnie jest zgodne z jego możliwościami finansowymi.

Warto pomyśleć o swoim życiu i przyszłości bliskich

Nieprzewidywalność zdarzeń losowych sprawia, że na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu przyszłości należy zdecydować tak wcześnie, jak to możliwe. Pozwoli to uporządkować wiele kwestii, na które wpływ macie Państwo jeszcze teraz, a o których nie będzie już można decydować w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie oraz innych polis (majątkowych, komunikacyjnych, biznesowych) osobom z powiatu inowrocławskiego, w tym z Kruszwicy, oraz z powiatu radziejowskiego. To często inwestycja na długie lata, która dzięki fachowemu wsparciu będzie miała właściwy przebieg.

Zapraszamy po więcej informacji, chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szeroką gamę dostępnych rozwiązań.

Menu