Ubezpieczenia rolne

Podstawą gospodarki wielu krajów, w tym Polski, jest rolnictwo. Prowadzenie działalności rolniczej jest związane z ryzykiem wystąpienia wielu nieprzewidzianych sytuacji. Dotyczą one zarówno zdarzeń losowych, jak i różnego typu szkód osobowych lub rzeczowych. Utrzymaniu wysokiej produktywności i efektywności gospodarstw rolniczych sprzyja korzystanie z odpowiednio dobranych produktów ubezpieczeniowych. Na terenie Kruszwicy i okolic warto w tej kwestii skontaktować się z brokerem Bożeną Sałaj.

Ubezpieczenia dla rolników

Każde gospodarstwo dysponuje określonymi zasobami. Składają się na nie poszczególne budynki, a także pojazdy i maszyny. W ramach gospodarstwa znajduje się ponadto dom właściciela, jak również różnorodne sprzęty, w tym elektroniczne, oraz materiały, zapasy i zebrane plony. Ochrona tych zasobów sprawia, że w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego czy wypadku, gospodarstwo nie nie zostanie pozbawione środków na dalsze funkcjonowanie i rozwój.

Skuteczną odpowiedzią na wyzwania z tym związane jest zakup odpowiedniej polisy. Dla gospodarstw przeznaczone są rozwiązania obowiązkowe. Dotyczą one:

  • ochrony budynków gospodarczych od zdarzeń losowych – zabezpieczenie ma wszechstronny charakter, chroni od skutków wystąpienia ognia, powodzi, huraganu, podtopienia, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, lawiny, gradu, opadów śniegu czy upadku samolotu; ochrona nie obejmuje jednak szkód wyrządzonych umyślnie, a także budynków zużytych i przeznaczonych do rozbiórki;
  • odpowiedzialności cywilnej rolnika za szkody o charakterze osobowym i rzeczowym – OC zarówno właściciela gospodarstwa, jak i osób mieszkających z nim oraz pracujących w tym gospodarstwie; ochrona obejmuje sytuacje, podczas których na terenie gospodarstwa ucierpi dana osoba lub gdy dojdzie do zniszczenia albo uszkodzenia cudzego mienia (także w wyniku ruchu pojazdów wolnobieżnych, takich jak kombajn).

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników wyznacza jedynie podstawowy zakres ochrony dla działalności prowadzonej w gospodarstwach rolnych, dlatego w większości przypadków zasadne jest poszerzenie polisy tak, aby możliwe było przeciwdziałanie wielu innym zagrożeniom i niwelowanie skutków poszczególnych sytuacji.

ubezpieczenia dla rolników Kruszwica

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Każdy rolnik może skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia swojego gospodarstwa. Oferta jest różnorodna i obejmuje produkty o charakterze majątkowym czy z zakresu OC.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych przez rolników rodzajów ochrony jest ubezpieczenie upraw rolnych. Dotyczy ono gospodarstw, które zajmują się uprawą zbóż, rzepaku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych, truskawek. W każdym przypadku argumentem są różnego typu zagrożenia, w tym te związane z przymrozkami wiosennymi, suszą, gradem, huraganem. Skuteczne zneutralizowanie negatywnych skutków ich wystąpienia jest możliwe dzięki dostępnym obecnie rozwiązaniom.

Inne typy ubezpieczeń rolnych obejmują ochronę:

  • domu właściciela gospodarstwa wraz w wyposażeniem na okoliczność zdarzeń losowych oraz włamania czy rabunku,
  • sprzętu i maszyn rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych od zdarzeń losowych, a także kradzieży, kolizji z innymi pojazdami lub osobami,
  • zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych, w tym szczególnie porażenia piorunem, pożaru czy utonięcia podczas powodzi.

Rolnikom polecane jest również skorzystanie z polisy OC w życiu prywatnym. Obejmuje ona wszelkie zdarzenia, które nie zaistniały w związku z pracą prowadzoną w gospodarstwie. Takie ubezpieczenia dla rolników można zakupić w ramach jednej polisy.

Bezpieczeństwo jako podstawa funkcjonowania gospodarstw rolnych

Prowadzenie działalności rolniczej wiąże się z wieloma ryzykami. Mogą one prowadzić do strat finansowych wynikłych ze zdarzeń losowych. Aby wskutek braku zbiorów czy zniszczenia mienia ruchomego i nieruchomego nie doszło do zaprzestania działalności, należy wcześniej zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Oferty ubezpieczeń rolnych, które na terenie Kruszwicy i okolic proponuje broker Bożena Sałaj, to propozycje godne uwagi. Pozwalają na komfort prowadzenia gospodarstwa bez nadmiernej troski o sytuacje, które nie sposób przewidzieć. Odpowiednio dobrana polisa rozwiązuje wiele realnych problemów.

Zapraszamy na rozmowę do naszej siedziby, służymy pomocą także zdalnie. Na Państwa pytania odpowiedzą specjaliści, mogący zaproponować szereg opcji godnych rozważenia.

Menu