Nadawanie przesyłek

W dobie intensywnego rozwoju handlu elektronicznego w obiegu jest coraz więcej paczek. Część z nich ulega podczas transportu uszkodzeniu lub zagubieniu. Ryzyko wzrasta, gdy paczki są transportowane międzynarodowo, na przykład pomiędzy Azją a Europą. Podstawowa ochrona, jaką gwarantują niektóre firmy kurierskie, nie zawsze jest w stanie zrekompensować wszystkie straty, dlatego warto zdecydować się na opcje dodatkowe, których szeroki wybór oferuje w Kruszwicy i okolicach broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj.

Ubezpieczenie przesyłki kurierskiej

Ta usługa pozwala na wypłatę odszkodowania wówczas, gdy paczka ulegnie uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu, a także gdy zostanie ona utracona. Ryzyko takich sytuacji jest większe szczególnie podczas procesów z zakresu sortowania i przeładowywania, a dotyczy zarówno nadawców i odbiorców prywatnych, jak też firm, instytucji i innych.

Ochroną można objąć zdecydowaną większość towarów, w tym również paczek z dokumentami czy produktów znajdujących się na paletach. Do wyłączeń – zależnie od polisy – należą zwykle żywe rośliny, futra i skóry, wyroby tytoniowe i alkoholowe, substancje płynne typu farby, kleje czy oleje, paszporty i karty kredytowe oraz żywność (słodycze, mięso, słoiki z jedzeniem). W przypadku paczek mających taką zawartość, ubezpieczenie nie będzie skuteczne i nie pozwoli na wypłatę ewentualnego odszkodowania. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jej zapisami.

Koszt jednorazowej opłaty lub miesięcznej składki zależny jest od wartości przewożonych towarów. Kwota deklarowana przez nadawcę powinna stanowić wartość konkretnego przedmiotu, jaka znajduje się na fakturze, lub szacunkowy koszt wymiany albo naprawy transportowanych dóbr. Stawka ubezpieczenia kurierskiego jest ustalana jako procent od zadeklarowanej wartości. Zwykle jest to stosunkowo niewielka kwota, rzędu kilku czy kilkunastu złotych. Warto ponieść taki koszt, by zadbać o pełne bezpieczeństwo nadawanej paczki.

ubezpieczenia kurierskie

Potrzeba wykupu dodatkowego ubezpieczenia przesyłek

Na takie rozwiązanie warto zdecydować się szczególnie wówczas, gdy:

  • towary są transportowane na duże odległości, w tym w ramach przewozów pomiędzy kontynentami – w Polsce szczególną popularnością cieszy się chiński serwis sprzedażowy AliExpress, za pośrednictwem którego do kraju przewozi się duże ilości paczek; długi czas transportu wzmaga ryzyko uszkodzenia, zniszczenia czy utraty przewożonych przedmiotów;
  • zamówione lub nadawane towary mają wysoką wartośćubezpieczenia przesyłek kurierskich powinny gwarantować zwrot pełnej zadeklarowanej kwoty, co pozwoli zrekompensować utratę cennych przedmiotów, lecz zdarzają się wyjątki; niektóre firmy przewozowe oferują ochronę do wyznaczonej przez nie kwoty, która często jest jednak zbyt niska w stosunku do wartości transportowanych towarów;
  • przewóz dotyczy ważnych dokumentów, takich jak faktury i umowy firmowe czy akta sądowe, które, ze względu na swoją ważność, muszą znaleźć się u odbiorcy w całości i w ściśle określonym terminie;
  • nadawane są paczki pobraniowe – standardowo, gdy dojdzie do ich uszkodzenia, zniszczenia czy zagubienia, dodatkowe koszty muszą zostać poniesione przez nadawcę.

Fakt, że paczka jest dodatkowo ubezpieczona wpływa zwykle na to, że jest traktowana z dużo większą ostrożnością. Firmy kurierskie i ich pracownicy mają świadomość, że jej nawet niewielkie uszkodzenie spowoduje, iż konieczna będzie wypłata odszkodowania. Dlatego wówczas, gdy w paczkach znajdują się między innymi towary typu sprzęty elektroniczne, drogie perfumy, a także produkty szklane, które mogą łatwo się potłuc, warto wykupić dodatkową ochronę, która, tak jak pakiet ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych czy na życie, jest obecnie popularna i ogólnodostępna.

Zadbaj o pełne bezpieczeństwo przewożonych towarów

Nierzadko możemy spotkać się z sytuacją, gdy paczka, na którą niecierpliwie czekamy, albo została uszkodzona, albo w ogóle nie dociera do adresata. Taka sytuacja generuje straty finansowe, utrudnia kontynuację niektórych działań, prac prowadzonych w domu lub firmie. By uniknąć takich strat, warto zapoznać się z propozycjami broker Bożeny Sałaj i wybrać ubezpieczenia kurierskie, które gwarantują wypłatę odszkodowania w przypadku zniszczenia lub utraty paczki. Do naszego biura w Kruszwicy zapraszamy osoby szukające skutecznych rozwiązań w rozsądnej cenie.

Menu