Ubezpieczenia transportowe

W transporcie kluczowe znaczenie ma utrzymanie ciągłości i stabilności funkcjonowania łańcuchów logistycznych, aby możliwe było dostosowanie się do potrzeb zleceniodawców. Udogodnieniem na potrzeby zmniejszania negatywnych skutków poszczególnych zdarzeń jest szeroka gama ubezpieczeń w transporcie. Indywidualnie dobrane rozwiązania pozwalają odpowiednio uporządkować liczne kwestie związane z przewozami. Na terenie Kruszwicy i okolic warto zwrócić się do biura Bożeny Sałaj, czyli brokera z długoletnim doświadczeniem.

Zagrożenia dla transportu

Prowadzenie działalności transportowej wymaga nie tylko zgromadzenia odpowiednich zasobów, w tym pojazdów i maszyn, ale również skutecznego przeciwdziałania różnego typu zagrożeniom. Uwidoczniają się one w związku z przewozem towarów i polegają na:

  • ryzyku udziału pojazdu w kolizji czy wypadku drogowym, co może doprowadzić do zniszczenia przewożonych ładunków,
  • uszkodzeniu towarów podczas poszczególnych prac, m.in. w wyniku uderzenia przez urządzenie załadowcze lub wyładowcze czy upadku z dużej wysokości,
  • wystąpieniu zdarzeń losowych, w tym gradu, huraganu, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna czy trzęsienia ziemi, ale również wybuchu substancji niebezpiecznych w pobliżu pojazdu,
  • rabunku, rozboju, kradzieży z włamaniem lub kradzieży z włamaniem i przejęciem środka transportu.

Mając świadomość takich zagrożeń warto skorzystać z oferty ubezpieczeń transportowych, a dla większej ochrony również z możliwości zakupu kilku produktów w ramach jednej polisy. To znacznie ułatwia i usprawnia wszelkie formalności, gdy faktycznie wystąpią dane zdarzenia.

ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia w transporcie – rodzaje

W przypadku przedsiębiorstw z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) dostępne są następujące polisy:

  • OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym – obejmuje szkody rzeczowe (utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w transporcie) oraz finansowe (opóźnienie dostawy), przy czym podstawowa ochrona może zostać poszerzona o przewóz materiałów niebezpiecznych czy zwierząt oraz straty wynikłe z rozboju lub uszkodzenia kontenera,
  • OC spedytora – odnosi się do szkód rzeczowych i finansowych, umożliwiając poszerzenie ochrony o straty wynikające z nienależytego wykonania usług logistycznych, w tym na przykład w zakresie konfekcjonowania towarów,
  • OC zawodowa przewoźnika drogowego – polisa potwierdza, że możliwe jest pokrycie przez przewoźnika ewentualnych roszczeń w związku z nieprawidłową realizacją zleceń transportowych.

Dostępne jest również ubezpieczenie ładunków w transporcie – CARGO. Dotyczy ono przewozów krajowych i międzynarodowych, w tym zarówno w ramach transportu zawodowego, jak i własnego. W zależności od oferty, ochroną można objąć straty wynikające ze zdarzeń losowych, uczestnictwa pojazdu w wypadku, kradzieży z rabunkiem.

Ubezpieczenia w transporcie – zalety

Wykupienie odpowiedniej polisy jest przede wszystkim świadectwem dla kontrahentów, że firma dba o ich interesy i stara się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ładunkom. Obecnie jest to jeden z podstawowych warunków pozyskiwania nowych zleceń i kontraktów. Ubezpieczenia transportowe pozwalają na stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku TSL i promocję jego pozytywnego wizerunku wśród kontrahentów.

Ważna korzyść dotyczy też eliminacji strat finansowych, jakie mogą wynikać z uszkodzenia lub utraty towarów. Niejednokrotnie roszczenia z tym związane mogą przekraczać aktualne możliwości przedsiębiorstwa i spowodować długotrwałe kłopoty finansowe. Zakup polisy, chroniącej interesy przewoźnika oraz ładunek, jest optymalnym, wieloaspektowym rozwiązaniem.

Stabilny transport jako część większej całości

Prowadzenie działalności w branży TSL wymaga zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa przewożonym ładunkom. Produkty ubezpieczeniowe są gwarantem tego, że przedsiębiorstwo nie będzie musiało ponosić dodatkowych kosztów w związku z nieumyślnym zniszczeniem czy utratą towarów. Broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj oferuje zróżnicowaną gamę ubezpieczeń transportowych, kierując swoją ofertę do mieszkańców Kruszwicy, Radziejowa, Piotrkowa Kujawskiego oraz okolicznych miejscowości.

Warto odwiedzić nasze biuro i wybrać rozwiązanie, które spełni Państwa oczekiwania. Jesteśmy do dyspozycji również w kontakcie telefonicznym oraz mailowym, po wstępnych ustaleniach możemy przygotować propozycję dłuższej lub stałej współpracy, w tym także odnośnie polis majątkowych, na życie i rolniczych.

Menu