Ubezpieczenia komunikacyjne

Obok ubezpieczeń majątkowych czy na życie, dostępne są również te dedykowane właścicielom pojazdów mechanicznych. Rozwiązania takie są przeznaczone do ochrony przed następstwami poszczególnych zdarzeń. Szukając usługodawcy na terenie Kruszwicy i okolic, warto skontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym Bożeną Sałaj. Zapewniamy szeroką gamę ofert dostosowanych do realnych potrzeb.

Ubezpieczenia OC

Odpowiedzialność cywilna dla posiadaczy samochodów to najpopularniejszy typ polisy w Polsce. Jest ona obowiązkowa, przypisana do pojazdu, a nie jego właściciela. Zapewnia rekompensatę w przypadku szkód osobowych (śmierci, uszkodzenia ciała) lub rzeczowych (zniszczenia lub uszkodzenia mienia) w sytuacji, gdy będziecie Państwo sprawcą kolizji albo wypadku. W wybranych krajach Europy, w tym na terenie Ukrainy czy Turcji, wymagane jest posiadanie Zielonej Karty.

Jeśli właściciel pojazdu nie wykupi polisy OC, naraża się dotkliwe konsekwencje. Obejmują one konieczność pokrycia kosztów wspomnianych wyżej szkód, a także ewentualność otrzymania kary od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ze względu na obligatoryjność wykupienia polisy OC, dla większości osób decydujące znaczenie ma jej cena. Zależy ona od wielu czynników, w tym od wieku właściciela pojazdu, miejsca jego zamieszkania, stanu cywilnego czy parametrów pojazdu, w tym pojemności silnika.

ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia AC

Autocasco to składka dobrowolna, która chroni przed skutkami różnego typu zdarzeń, w tym gradu, powodzi, pożaru czy kradzieży. Polisa AC, w przeciwieństwie do OC, może mieć zindywidualizowany charakter. Poszczególne towarzystwa oferują dobór parametrów dotyczących na przykład sposobu napraw (warsztat partnerski lub autoryzowany), wysokości udziału własnego w tych naprawach (często spotykany jest próg 500 zł) czy rodzaju części zamiennych (oryginalne albo zamienniki). Cena polisy AC zależy również od roku produkcji i wartości pojazdu, miejsca jego parkowania, liczby i rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Mnogość czynników, które wpływają na cenę ubezpieczenia powodują, że przy wyborze polisy warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Dobrowolne ubezpieczenia samochodowe

Tego typu produkty, poza AC, obejmują:

  • Assistance – pozwala ono na uzyskanie pomocy podczas nieoczekiwanych problemów z samochodem, w tym awarii, przebicia opony, rozładowania akumulatora, braku paliwa,

  • NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy w wyniku wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci uczestnika zdarzenia.

Warto pamiętać, że w wielu sytuacjach zakup dobrowolnych opcji jest całkowicie zasadny. Jest tak szczególnie wówczas, gdy podróżujecie Państwo często na długich trasach, w związku z czym rośnie ryzyko awarii, wypadku. W takich okolicznościach zakup Assistance oraz NNW, razem z polisą turystyczną, będzie optymalnym rozwiązaniem. Motywacją mogą być także zmienne warunki pogodowe. Dzięki polisie AC można zabezpieczyć się choćby na wypadek skutków gradu, które nie sposób przewidzieć.

W ośrodkach miejskich, takich jak Kruszwica, prawdopodobieństwo stłuczki czy kolizji jest większe w porównaniu ze statystykami z terenów wiejskich, dlatego warto zastanowić się nad wykupem AC i zwiększyć szansę na uzyskanie rekompensaty także wówczas, gdy jesteście Państwo sprawcami zdarzenia drogowego.

Najlepsza ochrona pojazdu

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia komunikacyjnego, czy to obowiązkowej polisy OC, czy opcji nieobowiązkowych, może przysporzyć wielu trudności. Wpływa na to bogata oferta rynkowa i zróżnicowanie poszczególnych produktów, a często niewielkie różnice, które znacznie podwyższają ogólny koszt. Na terenie powiatu inowrocławskiego oraz powiatu radziejowskiego pomocą służy broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj.

Po szczegóły zapraszamy do naszych biur, z przyjemnością znajdziemy rozwiązania, które będą zgodne z Państwa potrzebami.

Menu