Ubezpieczenia firma – biznes

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ryzykami. Skuteczne ich niwelowanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom wymaga fachowej wiedzy. Pomóc w tym może oferta ubezpieczeń przeznaczonych dla firm. Ich obsługą na terenie Kruszwicy i pobliskich miejscowości zajmuje się broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj

Ubezpieczenia dla firm

Oferta w tym zakresie jest bardzo szeroka, daje możliwość dostosowania warunków do prowadzonej działalności gospodarczej, a także potrzeb konkretnego przedsiębiorcy i zasobów wykorzystywanych przez niego. Szereg zróżnicowanych produktów, w tym tych, które mają charakter majątkowy, komunikacyjny czy rolny, to obecnie standard będący znacznym udogodnieniem dla osób chcących skorzystać z danej formy zabezpieczenia.

Produkty takie dotyczą ochrony:

 • mienia, w tym zarówno nieruchomości, jak i przedmiotów ruchomych – budynków biurowych, hal magazynowych i przemysłowych, maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego, które mogą zostać zabezpieczone na wypadek zdarzenia losowego, takiego jak pożar czy powódź, a także kradzieży;

 • osób – w tym zakresie dostępne są:

  • polisa OC zawodu, która pozwala na wypłatę odszkodowania w sytuacji wyrządzenia szkody wynikającej z nieprawidłowej realizacji obowiązków zawodowych (obligatoryjne dla niektórych grup, w tym zarządców nieruchomości i przedstawicieli zawodów prawniczych);

  • rozwiązania grupowe przeznaczone dla pracowników, chroniące ich zdrowie i życie;

 • floty transportowej wykorzystywanej do realizacji przewozów – szeroka gama polis, w tym:

  • OC (odpowiedzialność cywilna dla posiadaczy pojazdów oraz odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego);

  • AC (Autocasco);

  • NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków);

  • Assistance (pomoc podczas awarii pojazdu); takie polisy są szczególnie polecane dla przedsiębiorstw z branży TSL, czyli Transport-Spedycja-Logistyka.

Można wyodrębnić jeszcze inne rodzaje ubezpieczeń dla firm. To produkty dedykowane wspólnotom mieszkaniowym, ochrona przed utratą zysku czy odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi. Często optymalnym rozwiązaniem jest równoczesne skorzystanie z kilku produktów, na przykład OC i ochrony majątku. Temu służą polisy korporacyjne.

ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie działalności gospodarczej – podstawowe korzyści

Skorzystanie z oferty w tym zakresie pozwala przedsiębiorcy przede wszystkim na zapewnienie stabilności i ciągłości funkcjonowania biznesu. Nawet pomimo dynamicznych zmian na rynkach i kwestii niejasnych na dany moment, w tym ewentualnych zagrożeń, przedsiębiorstwo może bezpiecznie działać, mając pewność tego, że każde ryzyko będzie skutecznie neutralizowane, a ewentualne straty szybko wyrównywane zewnętrznym kapitałem. Jest to jednym z warunków ciągłego rozwoju, a także uzyskiwania satysfakcjonujących zysków.

Ubezpieczenie biznesu, w tym za pośrednictwem polis OC, daje korzyści pod postacią wzrostu zaufania i lojalności ze strony kontrahentów. To pewność, że w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń losowych uzyskają oni konkretne wsparcie finansowe. Dla Państwa klientów natomiast ważne jest to, że ich ewentualne roszczenia w sytuacji nienależytego wykonania usługi zostaną zaspokojone. Takie aspekty pozytywnie wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa.

Stabilny biznes jako droga do sukcesów rynkowych

Mnogość zagrożeń, jakie mogą pojawiać się podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jest trudna do przewidzenia, warto więc przygotować się do skutecznego im przeciwdziałania i niwelowania skutków, decydując się na zakup ubezpieczenia biznesowego. Szeroki zakres ochrony oferuje broker ubezpieczeniowy Bożena Sałaj. Doradztwo prowadzimy między innymi na potrzeby mieszkańców Kruszwicy i okolicznych miejscowości.

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Menu